Akta Kucing Privasi

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) ialah undang-undang di Malaysia yang mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial. Undang-undang ini digubal untuk melindungi data peribadi individu dan mencegah sebarang bentuk penyalahgunaan terhadap penyimpanan atau pemprosesan data tersebut.

Sebagai pelanggan yang dihargai, adalah penting untuk anda memahami bahawa apabila anda mendaftar dengan kami, kami mungkin mengumpul maklumat peribadi anda, seperti nama, nombor ID, alamat, nombor telefon dan e-mel anda. Kami menggunakan data ini untuk tujuan tertentu sahaja, seperti memperkenalkan anda kepada produk baharu, menghantar ucapan hari lahir, menyediakan perkhidmatan pelanggan dan berkongsi maklumat pemasaran.

Kami menghormati privasi anda dan mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi data peribadi anda. Kami tidak mendedahkan atau berkongsi data anda dengan sesiapa di luar perniagaan kami, melainkan ia berkaitan secara langsung dengan tujuan yang dinyatakan di atas.

Jika anda ingin menarik diri daripada menggunakan data peribadi anda untuk tujuan ini, atau jika anda ingin meminta salinan data peribadi anda, hadkan cara kami memprosesnya, membetulkan sebarang kesilapan, atau mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi kami.

Terima kasih kerana memilih Love Nature. Kami menghargai kepercayaan anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda.